Herroepingsrecht

Annuleringsvoorwaarden & Annuleringsformulier

Consumenten hebben een herroepingsrecht volgens de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit:

A. Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt ​​30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft gekregen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u ons (Veldengras BV, Wolfsven 13, 5855 ER Well, Nederland, tel.: +31 478 50 80 55, e-mail: info@veldengras.nl) een duidelijke verklaring te sturen (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als je deze overeenkomst herroept, hebben we je alle betalingen betaald die we van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je een andere manier van levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaard levering die wordt aangeboden). door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het moment van sluiten van de overeenkomst niet behoren tot een lidstaat van de Europese Unie en waarvan het enige woon- en afleveradres zich op het moment van sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevindt.

Algemene informatie

1) Vermijd schade en vervuiling van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming tegen transportschade te garanderen.
2) Gelieve de goederen niet naar ons terug te sturen.
3) Houd er rekening mee dat de bovenstaande nummers 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Herroepingsformulier

Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Bij

Veldengras B.V
Wolfsven 13
5855 ER Well
Nederland
E-mail: info@veldengras.nl

Ik/wij (*) herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

_________________________________________________________
Naam consument(en)

_________________________________________________________
Adres consument(en)

_________________________________________________________
Handtekening consument(en) (alleen indien melding op papier)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is